Strona główna

Banachowicz

Podesty magazynowe

Wyceń antresolę

Banachowicz

Malowanie konstrukcji stalowych
Skontaktuj się z nami

Banachowicz

Malowanie oznakowań poziomych
Skontaktuj się z nami

Banachowicz

Usuwanie i utylizacja azbestu
Skontaktuj się z nami

Oznakowanie poziome magazynówdróg

W naszej firmie kierujemy się przede wszystkim profesjonalizmem, a także kompleksowością usług w zakresie zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz otaczającego ją terenu. Z tego powodu specjalizujemy się w wykonywaniu oznakowań poziomych magazynów, hal produkcyjnych, ale również dróg, chodników lub parkingów, stawiając na trwałość, estetykę oraz zgodność z obowiązującymi normami. Zajmujemy się też konstrukcją podestów, platform magazynowych oraz antresoli przemysłowych, pozwalających na jeszcze efektywniejsze zarządzanie przestrzenią.

Strona główna
Strona główna

Zabezpieczanie konstrukcji stalowych oraz utylizacja azbestu

Rozbudowaliśmy zakres naszych usług w taki sposób, aby sprostać różnorodnym oczekiwaniom Klientów. Opierając się więc na wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu, realizujemy zlecenia wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych oraz pokrywania ich powłoką antykorozyjną. Co więcej, dbamy o bezpieczeństwo użytkowania obiektów, świadcząc usługi fachowego usuwaniautylizacji azbestu na terenie Poznania lub okolic. Zapraszamy do współpracy!