Oznakowania poziome magazynów i hal

Oznakowanie poziome magazynu, malowanie linii na magazynie Poznań

Zapewnienie sprawnej komunikacji w obiektach wielkopowierzchniowych nie jest możliwe bez wyznaczenia stref bezpiecznego ruchu. Wykonywane przez nas oznakowanie poziome magazynów oraz hal przemysłowych i produkcyjnych umożliwia wytyczenie optymalnych szlaków komunikacyjnych. Wykorzystując metodę natryskową tworzymy linie oraz piktogramy informacyjne. Wytyczenie obszarów na wielkiej powierzchni hal przemysłowych lub produkcyjnych wpływa również na usprawnienie wykonywanych prac. Poprawiają się zatem nie tylko standardy bezpieczeństwa, ale także efektywność pracowników.

Oznakowania poziome – właściwe przygotowanie stref przechowywania w magazynach

Tworzenie symboli poziomych to nie tylko wytyczanie ścieżek komunikacyjnych w halach przemysłowych czy produkcyjnych. W ramach oferowanych usług zajmujemy się również znakowaniem regałów, doków czy ramp. Zabieg ten jest szczególnie ważny w przypadku magazynów, gdzie spójna symbolika ułatwia zarządzanie składowanym towarem. Odpowiednio przygotowane miejsca do przechowywania upraszczają m.in. proces przygotowania ładunku do transportu.

Warto pamiętać, że niektóre symbole są wymagane przez obowiązujące przepisy BHP. Nasza firma oferuje wykonanie zlecenia zgodnie z aktualnym prawem, co pozwala właścicielowi obiektu na uniknięcie konsekwencji niewywiązania się z tego obowiązku.

9